Undvik dyra sanktionsavgifter och allvarliga olyckor.

Avgiftsundvikaren ger dig en överblick över några av de mest livsavgörande arbetsmiljöreglerna i byggbranschen och räknar ut hur stora sanktionsavgifterna kan bli om du inte följer dem.

Läs mer om sanktionsavgifter

Viktigt!

Verktyget ger dig en uppskattning på sanktionsavgifter som kan bli aktuella inom byggbranschen. Men även andra sanktionsbelagda regler kan röra din verksamhet. Först efter en inspektion kan Arbetsmiljöverket bedöma eventuella brister i din verksamhet och hur stor en sanktionsavgift i så fall blir.

villkoren
Lägg till app på hemskärm:

Tryck på ikonen för att spara appen

Vidare

Sanktionsavgifter

Syftet med sanktionsavgifter är att minska antalet överträdelser av våra föreskrifter, så att ingen skadas eller drabbas av ohälsa på Sveriges arbetsplatser.

Här kan du läsa vilka bestämmelser det rör sig om och vad som kan hända om du inte följer dem och vad som gäller om du blir skyldig att betala en sanktionsavgift.

Ha koll på din verksamhet!

Se till att ha koll på din verksamhet. Läs om hur du kan arbeta med verksamhetens arbetsmiljö på sidan Arbeta med arbetsmiljön och ta reda på vilka föreskrifter som gäller för just din verksamhet. För vissa av bestämmelserna i våra föreskrifter gäller att du kan bli skyldig att betala en sanktionsavgift om du inte följer dem. Med hjälp av Avgiftsundvikaren kan du se vilka bestämmelser det handlar om hur stor avgiften kan bli.

Sanktionsavgift i stället för böter

Tidigare var flera bestämmelser i våra föreskrifter straffbelagda. Det innebar att man kunde bli dömd till böter eller i värsta fall fängelse om man bröt mot dem.

En statlig utredning har konstaterat att böter inte är det mest effektiva sättet att se till att regler om arbetsmiljön följs. Riksdagen beslutade därför att göra en lagändring, och från och med den 1 juli 2014 är därför fler regler kombinerade med en sanktionsavgift istället för med straff.

Nytt 2015

Den 2 november 2015 förenades tre bestämmelser om kvarts- och stendamm med sanktionsavgifter. Syftet med sanktionsavgifter är att minska antalet överträdelser av våra föreskrifter, så att arbetsmiljön på Sveriges arbetsplatser blir bättre.

Läs vidare på www.av.se/sanktionsavgifter.

Villkor

Avgiftsundvikarens beräkning är en uppskattning som inte kan ersätta det systematiska arbetsmiljöarbetet. I verktyget finns de sanktionsavgifter som främst kan bli aktuella på byggområdet, men även andra bestämmelser med sanktionsavgift kan vara relevanta för din verksamhet. I vissa fall behöver du läsa flera bestämmelser än dem i verktyget för att få veta om bestämmelserna gäller för dig. Först efter en inspektion kan Arbetsmiljöverket bedöma vilka brister som kan finnas på din arbetsplats och hur stor en sanktionsavgift i så fall blir. För mer information, se Arbetsmiljöverkets webbplats.

Så här gör du:

Fyll i vilket arbetsområde du arbetar inom.

Fyll i hur många som arbetar på ditt företag. Kom ihåg att även inhyrd personal ska räknas in i summan av sysselsatta.

Vidare

{{qC.getQuestionCategory(qC.readMore.value.questionID)}}

{{s.boldStart}}{{s.text}}

{{col.left}}

{{col.right}}

{{col.left}}

{{col.right}}

Din kostnad: {{qC.getCostSpanAsText(qC.readMore.value.questionID)}} kr

Klicka på de riskområden som gäller din arbetsplats och kryssa i de påståenden som stämmer och behöver åtgärdas.

{{q.desc}}

{{q.specialInfoText}}

Rensa

Cookies på Avgiftsundvikaren.se

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjlig att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två slags Cookies:

När du accepterar att cookies (kakor) lagras på din dator får du möjlighet att kunna dela information som finns på Arbetsmiljöverket webbplats med andra via t.ex. Facebook och Twitter.

Vi använder oss även av olika analysverktyg för att logga besöksstatistik. Dessa verktyg behöver ditt godkännande för att ditt besök ska registreras.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om Cookies på sin webbplats.

Antal sysselsatta

Med antal sysselsatta avses, oavsett om de arbetar heltid eller deltid:

I fråga om verksamhet utan anställda arbetstagare (jämför 3 kap. 5 § arbetsmiljölagen) avses med antal sysselsatta, oavsett om de arbetar heltid eller deltid:

Den aktuella fysiska eller juridiska personens organisationsnummer avgör vilka personer som ska anses ingå i verksamheten. I antalet sysselsatta inräknas personer på verksamhetens samtliga arbetsställen.

Antalet sysselsatta ska beräknas utifrån information avseende den dag som överträdelsen av sanktionsbestämmelsen konstaterades.

Sammanställning

{{results.name}}

Läs mer

Avgift: {{qC.getCostSpanAsText(resultQ.questionID)}} kr

Öppna som PDF

Viktigt!

Avgiftsundvikarens beräkning är en uppskattning som inte kan ersätta det systematiska arbetsmiljöarbetet. I verktyget finns de sanktionsavgifter som främst kan bli aktuella på byggområdet, men även andra bestämmelser med sanktionsavgift kan vara relevanta för din verksamhet. I vissa fall behöver du läsa flera bestämmelser än dem i verktyget för att få veta om bestämmelserna gäller för dig. Först efter en inspektion kan Arbetsmiljöverket bedöma vilka brister som kan finnas på din arbetsplats och hur stor en sanktionsavgift i så fall blir. För mer information, se Arbetsmiljöverkets webbplats.

Tillbaka

Tipsa fler!

Har du en underleverantör, vän eller kollega som också skulle behöva påminnas om arbetsmiljöreglerna inom byggbranschen? Skicka vidare länken till dina vänner här.